Služby

Železničná spoločnosť
Slovensko

ZÁKAZNÍK
Železničná spoločnosť
Slovensko, a.s.
SPOLUPRÁCA
Od roku 2020
OBLASŤ
Infraštruktúra
ZAUJÍMAVOSŤ
350 litrov dezinfekcie použitej pri ročnom servise

Služby

Servisné prehliadky

Pravidelné servisné prehliadky predchádzajú dlhodobým odstávkam zariadení a predlžujú ich životnosť.

Pravidelná údržba

Pravidelný servis, údržba a dezinfekcia klimatizačných zariadení.

Oprava klimatizačných zariadení

Oprava klimatizácie a klimatizačných zariadení, havarijné opravy zariadení, záručné aj pozáručné.

Kontrola F-plynov

Vykonávanie pravidelných kontrol na tesnosť (F-plyny zákon č.286/2009 Z.z.).

Výsledky

400

servisovaných koľajových vozidiel

389

vydezinfikovaných klimatizácií v osobných vagónoch a rušňoch

Ďalšia realizácia

Kontakt

Adresa
Rybničná 40, 831 06 Bratislava, SR
sekretariÁt
+421 905 680 991
Email
info@systeming.tech
Fakturačné údaje
Systeming s.r.o.
IČO 45 515 085
DIČ 2023031527
IČ DPH SK2023031527
OR Mestského súdu Bratislava III
Bankové spojenie
IBAN SK4511000000002927837024
SWIFT TATRSKBX