Služby

Železničná spoločnosť
Slovensko

ZÁKAZNÍK
Železničná spoločnosť
Slovensko, a.s.
SPOLUPRÁCA
Od roku 2020
OBLASŤ
Infraštruktúra
ZAUJÍMAVOSŤ
350 litrov dezinfekcie použitej pri ročnom servise

Služby

Servisné prehliadky

Pravidelné servisné prehliadky predchádzajú dlhodobým odstávkam zariadení a predlžujú ich životnosť.

Pravidelná údržba

Pravidelný servis, údržba a dezinfekcia klimatizačných zariadení.

Oprava klimatizačných zariadení

Oprava klimatizácie a klimatizačných zariadení, havarijné opravy zariadení, záručné aj pozáručné.

Kontrola F-plynov

Vykonávanie pravidelných kontrol na tesnosť (F-plyny zákon č.286/2009 Z.z.).

Výsledky

400

servisovaných koľajových vozidiel

389

vydezinfikovaných klimatizácií v osobných vagónoch a rušňoch

So službami
vám poradí

Veronika Gregušováwhatsapp služby

Ďalšia realizácia