Energetika

Energeticky efektívne a ekologické
riešenia na mieru.

Energetika

Oblasti pôsobenia

Budovy verejnej správy
Nemocnice
Obchodné centrá
Výrobné prevádzky

Služby

Optimalizujte vašu spotrebu energie a dosiahnite ekonomické benefity vďaka energetickým úsporám.

Návrh a poradenstvo

Poskytujeme konzultácie a poradenstvo v oblasti spotreby a výroby energie, vypracovanie energetických auditov. Zabezpečíme inžiniersku činnosť pri príprave a realizácii projektu.

Výroba tepla a elektriny

Vďaka modernizácii vykurovania a inštalácii fotovoltických panelov dokážeme vyrábať energiu energeticky efektívnejšie a ekologickejšie.

Úsporné riešenia

Ponúkame úsporné riešenia v oblasti chladenia, vetrania, vykurovania, osvetlenia. Pomocou monitoringu spotrieb energie a zavedením energetického manažmentu dokážeme identifikovať dodatočné možnosti úspor.

Energetické služby

Ponúkame možnosť financovať investíciu alebo jej časť z usporených nákladov za energie. Zrealizujte obnovu budovy cez energetickú službu s garantovanou úsporou energie (GES).

Proces

1

Konzultácia

Návrh úsporných opatrení a zazmluvnenie

2

Implementácia

Energeticky efektívne opatrenia

3

Modernizácia

Zýšenie komfortu a pokles emisií CO2

4

Zníženie spotreby

Následné zníženie prevádzkových nákladov

Garantovaná energetická služba

Financujte modernizačné projekty z úspor na energiách a údržbe. Projekt modernizácie zastrešujeme od prvého posúdenia, cez implementáciu opatrení, až po hodnotenie dosahovaných úspor.

Energetika

Garancia úspor

Úroveň energetických a prevádzkových úspor je zmluvne garantovaná

Projektový manažment

Jeden dodávateľ (poskytovateľ GES) počas celého projektu

Financovanie

Všetky energeticky efektívne opatrenia sú financované z dosahovaných úspor

Spolupráca

Máme spoločnú motiváciu zabezpečiť optimálny rozsah investície pre maximalizáciu úspor

Manažment rizík

Znášame väčšinu finančných a technických rizík

Kontakt

Adresa
Rybničná 40, 831 06 Bratislava, SR
sekretariÁt
+421 905 680 991
Email
info@systeming.tech
Fakturačné údaje
Systeming s.r.o.
IČO 45 515 085
DIČ 2023031527
IČ DPH SK2023031527
OR Mestského súdu Bratislava III
Bankové spojenie
IBAN SK4511000000002927837024
SWIFT TATRSKBX