Čisté priestory

Centrálna sterilizácia
Nové Zámky

ZÁKAZNÍK
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
SPOLUPRÁCA
Od roku 2021
OBLASŤ
Zdravotná starostlivosť
ZAUJÍMAVOSŤ
Realizácia projektu pri plnej prevádzke nemocnice

Služby

Vzduchotechnika a chladenie

Komplexná dodávka a montáž nového systému vetrania, vrátane distribučných prvkov a trasovania rozvodov pre vzduchotechniku.

Ústredné kúrenie

Vykurovací systém, v ktorom sa teplo na vykurovanie viacerých miestností či viacerých domov vyrába na jednom mieste a teplonosnou látkou (voda, para, vzduch) sa privádza do jednotlivých miestností.

Meranie a regulácia

Dodávka systému merania a regulácie pre zariadenia vzduchotechniky. Prevádzka zariadenia vzduchotechniky je riešená v úrovni centrálneho riadiaceho systému s plne automatizovanou bezobslužnou prevádzkou, doplneného o operátorský panel pre lokálny prístup obsluhy a LCD ovládača pre bežný prevádzkový prístup obsluhy.

Dodávka elektro – slaboprúd, silnoprúd

Komplexná dodávka a montáž novej elektroinštalácie a slaboprúdových systémov.

Zdravotechnika

Patrí medzi najdôležitejšie inštalácie v budovách. Zabezpečuje nielen dodávku pitnej vody, ale aj odtok odpadovej vody do kanalizácie.

Rozvody medicinálnych plynov

Komplexná dodávka a montáž systému mediciálnych plynov.

Validácia priestorov

Vykonávame meranie, nastavenie, validácie a revalidácie čistých priestorov podľa normy ISO14644 Čisté priestory a príslušné riadené prostredie.

Murárske práce vrátane búracích prác

Búranie pôvodných priečok a vyspravenie nových priestorov.

Stavebné riešenie

Modulárne panely z pozinkovaného a nerezového plechu vrátane komponentov, dvere do čistých priestorov.

Výsledky

520 m2

panelov pre čisté priestory ako súčasť riešenia

M5.5 – M6.5

výsledná trieda čistoty priestorov

Ďalšia realizácia

Kontakt

Adresa
Rybničná 40, 831 06 Bratislava, SR
sekretariÁt
+421 905 680 991
Email
info@systeming.tech
Fakturačné údaje
Systeming s.r.o.
IČO 45 515 085
DIČ 2023031527
IČ DPH SK2023031527
OR Mestského súdu Bratislava III
Bankové spojenie
IBAN SK4511000000002927837024
SWIFT TATRSKBX