Volkswagen.svg Slovenská Pošta Slovenské elektrárne Národná banka slovenska INGsteel ŽSSK

Služby, ktoré spolupracujú

Štyri oblasti, v ktorých pôsobíme,
tvoria spoločne jeden celok.

Odbornosť

Našu kompetenciu vieme
garantovať aj certifikátmi
našej spoločnosti.

ISO-9001 ISO-14001 ISO-45001 ISO-27001 NBU AEIA

Dôveruje nám

viac ako 20 partnerov

Viac ako 20 partnerov s nami udržiava dlhodobú spoluprácu. Sme vďační a vážime si každého jedného z nich.

Dodávka HVAC

Náš tím

Na ceste k lepšiemu svetu staviame v našom tíme na spoločných hodnotách s našimi partnermi.

Efektivita Spolupráca Tím
Dôvera Kvalita Rodina
Profesionalita Ľudskosť
Komunikácia Rozvoj
Inovácia Ekológia
Roman Tožička
konateľ spoločnosti
Viliam Struhárik
Obchod
Veronika Gregušová
služby
Barbora Sušková
Financie
Monika Rothová
Energetika
Richard Gubala
Inštalácie

Kontakt

Adresa
Rybničná 40, 831 06 Bratislava, SR
sekretariÁt
+421 905 680 991
Email
info@systeming.tech
Fakturačné údaje
Systeming s.r.o.
IČO 45 515 085
DIČ 2023031527
IČ DPH SK2023031527
OR Bratislava I vložka č.: 64650/B
Bankové spojenie
IBAN SK4511000000002927837024
SWIFT TATRSKBX