Volkswagen.svg Slovenská Pošta Slovenské elektrárne Národná banka slovenska INGsteel ŽSSK

Služby, ktoré spolupracujú

Štyri oblasti, v ktorých pôsobíme,
tvoria spoločne jeden celok.

Odbornosť

Našu kompetenciu vieme
garantovať aj certifikátmi
našej spoločnosti.

ISO-9001 ISO-14001 ISO-45001 ISO-27001 NBU AEIA

Dôveruje nám

viac ako 20 partnerov

Viac ako 20 partnerov s nami udržiava dlhodobú spoluprácu. Sme vďační a vážime si každého jedného z nich.

Dodávka HVAC

Náš tím

Na ceste k lepšiemu svetu staviame v našom tíme na spoločných hodnotách s našimi partnermi.

Efektivita Spolupráca Tím
Dôvera Kvalita Rodina
Profesionalita Ľudskosť
Komunikácia Rozvoj
Inovácia Ekológia

Kontakt

Adresa
Rybničná 40, 831 06 Bratislava, SR
sekretariÁt
+421 905 680 991
Email
info@systeming.tech
Fakturačné údaje
Systeming s.r.o.
IČO 45 515 085
DIČ 2023031527
IČ DPH SK2023031527
OR Bratislava I vložka č.: 64650/B
Bankové spojenie
IBAN SK4511000000002927837024
SWIFT TATRSKBX