Služby

Predchádzame zbytočným škodám na zdraví a majetku
pravidelnou kontrolou a údržbou zariadení

Energetika

Servis HVAC

Odborný servis pre technologické zariadenia
 • Vzduchotechnika
 • Chladenie a klimatizácia
 • Meranie a regulácia
 • Vykurovanie
Servisné činnosti
 • Profylaktické prehliadky
 • Záručný servis
 • Pravidelný servis a údržba
 • Dodanie náhradných dielov
 • Kontrola F-plynov
 • Filter manažment
 • Prenájom zariadení vetrania a chladenia
 • Havarijná služba a pohotovostný dispečing
Realizácia

Slovenská pošta

posta
meranie

Validácia

Vykonávame merania a diagnostiku technologických zariadení. Zabezpečujeme validáciu čistých priestorov podľa normy ISO14644 Čisté priestory a príslušné riadené prostredie.

Základný rozsah meraní
 • Validácia čistých priestorov
 • Merania množstva distribuovaného a odvádzaného vzduchu a násobnosti výmeny vzduchu
 • Merania absolútnych a diferenčných tlakov priestorov
 • Merania teploty a relatívnej vlhkosti
 • DOP testy filtrov a komponentov
 • Testy a merania integrity a tesnosti HEPA filtrov a čistých nástavcov
 • Meranie častíc laserovým meračom
 • Meranie tesnosti
 • Merania CO2 a iných plynov na požiadanie
 • Vizualizácie prúdenia vzduchu
 • Vypracovanie validačného protokolu
dezinfekcia

Dezinfekcia

Poskytujeme servis, čistenie a dezinfekciu komôr VZT jednotiek, filtračných prvkov, potrubia a koncových výustiek účinným dezinfekčným prostriedkom nepoškodzujúcim tieto zariadenia.

Aerodisperzia

Spočíva v aplikácii aerosólu (veľkosťou čiastočiek od 10 do 150 μm ) dezinfekčnej látky na povrch. Táto metóda je vhodná pre všetky priestory, výhodou je rýchla a bezproblémová aplikácia.

Suchá hmla

Touto metódou sú rozptýlené veľmi malé čiastočky dezinfekčnej látky (veľkosť menej ako 10 μm) v uzavretom priestore po dobu stanovenej expozície. Tým sa zabezpečí, že sa dezinfekčná látka dostane nielen na povrchy, ale aj do ťažko prístupných miest a dutín. Táto aplikácia je vhodná aj v priestoroch s elektrickými zariadeniami, bez ich poškodenia.

Technický Facility Management

Zabezpečenie komplexnej prevádzky zariadení a objektov
 • Prevádzka a obsluha technických zariadení budovy
 • Špecializovaný servis – odborný servis a opravy technológií vetrania, chladenia, kúrenia, riadiacich a monitorovacích systémov
 • Energetický manažment
 • Odborné prehliadky a skúšky zariadení (plynových, tlakových, zdvíhacích, elektrických)
 • Havarijná služba a pohotovostný dispečing
 • Informačný systém pre podporu technickej a administratívnej správy zariadení a objektov

Servisujeme

pre našich partnerov

Kontakt

Adresa
Rybničná 40, 831 06 Bratislava, SR
sekretariÁt
+421 905 680 991
Email
info@systeming.tech
Fakturačné údaje
Systeming s.r.o.
IČO 45 515 085
DIČ 2023031527
IČ DPH SK2023031527
OR Mestského súdu Bratislava III
Bankové spojenie
IBAN SK4511000000002927837024
SWIFT TATRSKBX