Inštalácie

Návrh, dodávka a montáž technologických
celkov na kľúč s garantovaným servisom.

Inštalácie

Oblasti pôsobenia

Čisté priestory
Laboratória
Priemysel
Farmácia
Zdravotnícke zariadenia
Kritická infraštruktúra
Dátové centrá
BSL priestory

Služby

Pomáhame kompexnou dodávkou
technologických celkov.

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika je komplexom funkčných prvkov zabezpečujúcich úpravu a dopravu vzduchu – nútené a riadené vetranie priestorov. Navrhnutie, vypracovanie projektu pre najoptimálnejšie riešenie odvetrávania, dodanie a namontovanie vzduchotechniky pre priemyselné, ale aj komerčné priestory výrobcov.

Chladenie a klimatizácia

Zameranie, návrh, dodávka a pravidelný servis chladenia priamo na mieru podľa požiadaviek.

Meranie a regulácia

Správne navrhnutý systém merania, regulácie a monitoringu je základom pre celkovú funkčnosť, bezpečnosť, efektivitu a tiež udržateľnosť požadovaných technologických parametrov.

Vykurovanie

Zabezpečenie a príprava teplej vody v prietore na vykurovanie. Každá vykurovacia sústava sa skladá zo zdroja tepla, charakteristickej rúrkovej sústavy na rozvod tepla a vykurovacích telies.

Zabezpečíme

Návrh a poradenstvo v oblasti technických riešení

Dodávka a montáž technologických celkov

Inžiniering a koordinačné činnosti pri realizácii

Spracovanie projektovej dokumentácie

Monitoring parametrov
prostredia

Energetický
manažment

Rekonštrukcie existujúcich technologických systémov

S inštaláciami
vám poradí

Richard Gubala whatsapp Inštalácie

Inštalovali sme

pre našich partnerov