Tím
Spolupráca
Efektivita Kvalita
Komunikácia Inovácia
Rodina Ekológia Dôvera
Ľudskosť Profesionalita Rozvoj

O nás

Systeming vznikol v roku 2010 ako spoločnosť poskytujúca konzultačné služby najmä v oblasti dátových centier, podpornej infraštruktúry a správy technologických objektov s kritickou infraštruktúrou. Významným rozvojom sme prešli v roku 2015, kedy sme rozšírili portfólio našich služieb a pôsobenie v rámci celého Slovenska. Špecializujeme sa na servis, údržbu a prevádzku technologických celkov, energetickú efektívnosť a čisté priestory.

NaŠa misia

Riešime technické problémy obnovou a modernizáciou, čím šetríme prevádzkové náklady a životné prostredie.

cleaning hospital service

Prečo to robíme?

Ľudia v produktívnom veku trávia množstvo hodín v práci, deň čo deň, rok čo rok. Nie je však ojedinelé, že pracovné prostredie, kde trávia toľko času je často nevhodné a neponúka základné podmienky pre správne fungovanie, najmä z dlhodobého hľadiska. Jedná sa predovšetkým o bezpečnosť práce, správnu výrobnú prax, či zodpovedajúce prostredie pri vykonávaní medicínskych zákrokov.

Zamestnanci a používatelia týchto priestorov určite vedia, o čom rozprávame. Bezpečnosť musí byť na prvom mieste, často je to však úplne inak:

  • pracovníci v priemyselných priestoroch nemajú fungujúce vetranie, chladenie, adekvátne technológie pre výrobu, či odsávanie nebezpečných látok
  • zdravotníci nemajú sterilné prostredie, kvalitné podporné nástroje, aby mohli liečiť pacientov a zlepšovať liečebné techniky

Svet kráča vpred a s ním aj štandardy kladené na prácu v prevádzkach. Nedostatok financií a malá informovanosť však často komplikujú vašim priestorom potrebný rozvoj. Zamestnávatelia si niekedy uvedomia potrebu zmeny až vtedy, keď má zamestnanec zdravotný problém, či sa pacient ocitne v liečbe dlhšie ako je nevyhnutné, alebo sa pokazia stroje, ktoré môžu odstaviť výrobu, a to s veľkou finančnou stratou.

Výsledkom spolupráce so spoločnosťou Systeming bude zvýšenie bezpečia, spokojnosti zamestnancov, pacientov, zdravotníckeho personálu, modernizácia priestorov, a lepšia efektivita práce a procesov. Naši zdravotníci tak budú môcť poskytovať kvalitnejšiu starostlivosť, zabezpečiť zlepšenie výskumov či výrobu liečiv.

Keďže príroda volá na poplach, využívame najmodernejšie technológie, ktoré umožňujú zmeny šetrné k životnému prostrediu, aby sme pomáhali nie len ľuďom, ale aj našej planéte.

Čas je v dnešnej dobe cenná komodita, preto si váš čas vážime. Komunikujeme a riešime projekty rýchlo, transparentne a otvorene. Vy sa naďalej môžete venovať rozvoju vašich aktivít, my zabezpečíme odbornosť, podpornú infraštruktúru a garanciu kvality pri vytváraní bezpečného, kvalitného a funkčného priestoru pre vašich zamestnancov, či výroby.

Investované peniaze sa vám vrátia vo viacerých podobách:

  • ušetrený čas potrebný pre vaše podnikanie
  • zjednodušenie výrobných procesov
  • zvýšená efektivita práce
  • zníženie prevádzkových nákladov

Neváhajte nás kontaktovať a priložte ruku k dielu. Staňte sa spolu s nami hrdinami bezpečného sveta, ktorý dbá o zdravie svojich zamestnancov, pacientov, personálu, nás všetkých.

NaŠa vÍzia

Svet, v ktorom funguje moderná infraštruktúra s ohľadom na ekológiu je svet, ktorý si prajeme odovzdať ďalším generáciam.

Prečo my?

Realizujeme projekty s odbornosťou, dlhoročnými skúsenosťami a tímom profesionálov (inžinieri, projektanti, technickí špecialisti, energetici).

Dlhoročná skúsenosť v oblasti čistých priestorov
Riešenia na mieru klienta
Energeticky efektívne riešenia
Financovanie projektov formou GES (EPC)
Garancia navrhnutých parametrov

Dôveruje nám

viac ako 20 partnerov

Viac ako 20 partnerov s nami udržiava dlhodobú spoluprácu. Sme vďační a vážime si každého jedného z nich.

Dodávka HVAC

Odbornosť

Našu kompetenciu vieme
garantovať aj certifikátmi
našej spoločnosti.

ISO-9001 ISO-14001 ISO-45001 ISO-27001 NBU AEIA

Kontakt

Adresa
Rybničná 40, 831 06 Bratislava, SR
sekretariÁt
+421 905 680 991
Email
info@systeming.tech
Fakturačné údaje
Systeming s.r.o.
IČO 45 515 085
DIČ 2023031527
IČ DPH SK2023031527
OR Mestského súdu Bratislava III
Bankové spojenie
IBAN SK4511000000002927837024
SWIFT TATRSKBX