Čisté priestory

Komplexné riešenia čistých priestorov
od návrhu po realizáciu.

Energetika

Oblasti pôsobenia

Zdravotníctvo
 • Operačné sály
 • Hybridné operačné sály
 • JIS a ARO
 • Oddelenia sterilizácie
 • Lekárne
Laboratória
 • BSL Laboratória
 • GMP Laboratória
 • Izolačné oddelenie
  (podtlakové jednotky)
Farmácia
 • Biotechnológia a farmácia
 • Zdravotnícke pomôcky
 • Sterilná výroba
Priemysel
 • Mikroelektronika
 • Elektrotechnika
 • Optika
 • Automotive
 • Potravinársky priemysel
Projekty na kľúč
 • Čisté priestory na mieru podľa
  požiadaviek klienta
1

Návrh a poradenstvo

 • Konzultácie a poradenstvo pre čisté priestory
 • Spracovanie projektovej a výrobnej dokumentácie
 • Inžinierska činnosť pri príprave a výstavbe projektu
 • Spracovanie 3D modelu (BIM - Building Information Management / Modeling)
 • Certifikácia
2

Realizácie čistých priestorov

 • Výstavba čistých priestorov na kľúč
 • Dodávka a montáž technologických celkov
 • Uvedenie do prevádzky
 • Inžinierska činnosť pri výstavbe
 • Zaregulovanie
3

Prevádzka a údržba

 • Servis, opravy a údržba technologických zariadení v čistých priestoroch
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky v zmysle legislatívy
 • Dezinfekcia priestorov a systému vetrania
 • Monitoring a stabilizácia parametrov prostredia (častice, teplota , vlhkosť, tlak, elektrostatika)
 • Validácie, kontroly čistých priestorov a meranie častíc podľa ISO 14644

Ako vieme pomôcť?

 • Stropy vrátane svietidiel,
  vzduchových elementov prívodu,
  filtrácie a odvodu vzduchu
 • Laminárne stropy
 • Technológia vetrania,
  chladenia, kúrenia
 • Dvere, okná, vpuste
 • Riadiaci systém a monitoring
  parametrov priestoru
 • Podlahy
 • Modulárny obkladový systém stien
 • Sendvičový samonosný systém stien
 • RTG tienenie, odhlučnenie, požiarna ochrana
 • Videomanažment a
  multimediálna technológia PACS
 • Koncové prvky
 • Pripojenia na elektroinštaláciu,
  medicinálne plyny
 • Nábytok
 • Podlahy
 • Modulárny obkladový systém stien
 • Sedvičový samonosný systém stien
 • RTG tienenie, odhlučnenie, požiarna ochrana
 • Stropy vrátane svietidiel, vzduchových
  elementov prívodu, filtrácie a odvodu vzduchu
 • Pripojenia na elektroinštaláciu,
  medicinálne plyny, vodu, odpady, plyn
 • Dvere, okná, vpuste
 • Koncové prvky
 • Technológia vetrania, chladenia, kúrenia
 • Riadiaci systém
 • Riadiaci systém a monitoring parametrov priestoru
 • Videomanažment a multimediálna technológia PACS
 • Nábytok a umývacie žľaby

S čistými priestormi

pomáhame partnerom

Kontakt

Adresa
Rybničná 40, 831 06 Bratislava, SR
sekretariÁt
+421 905 680 991
Email
info@systeming.tech
Fakturačné údaje
Systeming s.r.o.
IČO 45 515 085
DIČ 2023031527
IČ DPH SK2023031527
OR Mestského súdu Bratislava III
Bankové spojenie
IBAN SK4511000000002927837024
SWIFT TATRSKBX