Inštalácie

Punch Property
Slovakia

ZÁKAZNÍK
Punch Property
Slovakia, a.s.
SPOLUPRÁCA
Od roku 2018
OBLASŤ
Priemysel
ZAUJÍMAVOSŤ
rozloha areálu 50 000 m2

Služby

Spracovanie projektovej dokumentácie

Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre stavby, rekonštrukcie.

Dodávka vzduchotechnických zariadení

Dodávka, montáž a servis VZT zariadení.

Dodávka strojovne chladenia a chladiacich jednotiek

Dodávka, montáž a servis chladiacich jednotiek Dodávka strojovne chladenia pre výrobné technológie.

Dodávka kotolne pre výrobné technológie

Dodávka technológie kotolne, od návrhu, cez nacenenie, až po výslednú realizáciu.

Prenájom náhradného zdroja chladu

Zabezpečenie doplnkového chladiaceho výkonu pre zaistenie nepretržitej prevádzky výroby alebo komfortu klimatizovaného priestoru.

Servis vzduchotechniky a chladenia

Okrem dodávky VZT a chladenia zabezpečujeme aj pravidelný servis a údržbu.

Kontrola F plynov

Vykonávanie pravidelných kontrol na tesnosť (F-plyny zákon č.286/2009 Z.z.).

Filter manažment

Zabezpečenie filtrov pre všetky typy filtračných zariadení.

Kontrola požiarnych klapiek

Pravidelná kontrola požiarnych uzáverov v zmysle platnej legislatívy.

24-hod. pohotovostný dispečing

Dispečing 24/7 a výjazdová pohotovosť.

Výsledky

3x 830 kW

tepelný výkon nainštalovaného systému pre VZT

1830 kW

kapacita nainštalovaného systému chladenia lisovacej linky

S inštaláciami
vám poradí

Richard Gubala whatsapp Inštalácie

Ďalšia realizácia

Realizácia

Slovenská pošta

posta